SōG

   Dansk
   English

Heerup, Henry

Henry Heerup (1907-1993). De tidligste arbejder var naturalistiske men Heerup udviklede allerede i begyndelsen af 1930'erne en friere stil og skabte i 1934 hovedværket Vanløse-Madonna. Som medlem af COBRA kom Heerup ind i et kunstnerisk miljø af stærke personligheder, men han forblev tro mod sit eget udtryk, der var forankret i frodig fantasi, humor og menneskelig varme. Hans motiver var oftest hentet fra hverdagslivet, især kærlighedlivet og dets vildveje. Ved siden af maleriet skabte Heerup i sine linoleumssnit et grafisk værk af betydelig dybde og originalitet. Værket om Heerups grafik hedder Moestrup, Hans, Henry Heerup Det Grafiske Værk 1930-80, Forlaget Cordelia 1980

Heerups enorme folkelige popularitet og den stigende efterspørgsel efter hans grafik medførte, at hans linoleumssnit i 60'erne, 70'erne og 80'erne blev reproduceret og trykt i offset på tykt papir.

De originale linoleumssnit var ofte skabt på genbrugte slidte og kasserede linoleumsplader, som havde sømhuller, revner og gennemslidning og originale aftryk fra pladerne spejler derfor alle disse "defekter" ved trykpladen. 

Forlægget for de reproducerede offset-trykte tryk er oftest et originalt linoleumssnit, der er blevet retoucheret, så overfladen fremstår med en jævn og heldækkende overflade.

Alle de på denne side udbudte sort/hvide linoleumssnit er originale aftryk fra de originale linoleumsplader og en del af dem fremtræder derfor i trykfladen med spor af sømhuller, revner og gennemslidning af pladen


Græs II

Medaljon

Kærlighedsbåden

Klaus i B√łtten (H.C Andersen)

Fastelavn

Hesteskofamilien I

To mand frem for en enke

Mor og Barn III

Inspirationsfuglen

Hjertets Ensomhed

Hjertehuset

Kirkekoncert

Kvinden og Trolden

Henry Heerup (1907-1993). Kunstakademiet 1927-1932. Medlem af COBRA. Hans tidligste malerier var naturalistiske men under indflydelse af  bl.a Ejler Bille og Richard Mortens begyndte Heerup i 1930'erne at male friere og allerede  i 1934 skabte han et hovedværk, Vanløse-Madonna. Heerups stil blev gennem årene  stadigt mere ornamental og var altid forankret i en frodig fantasi, humor og menneskelige varme og tematiserede oftest menneskelivets største begivenheder og dramaer: kærlighed, ægteskab, jalousi, fødsel og død. Parallelt med maleriet skabte han (måske med nogen inspiration fra Picasso) opfindsomme "skraldeskulpturer" og i sine linoleumssnit et grafisk værk af enestående dybde og originalitet i dansk grafisk kunst. Hans symbolunivers er - i al sin tilsyneladende enkelthed - overraskende dybsindigt og konsekvent og i hans malerier og litografier havde også farverne ofte faste symbolværdier. Heerup er velrepræsenteret på danske (bedst på Holstebro Museum, Louisiana og Statens Museum for Kunst) og udenlandske museer og i Rødovre åbnede i 2001 Heerup Museum

Galleri Moestrup  •  Hellum Byvej 9  •  9520 SkÝrping  •  Denmark  •  Tel. + 45 9839 8139  •  hans.moestrup@mail.dk  •  galleri-moestrup.dk
Nordjysk Webdesign ApS